Instalacja systemów antenowych

Zajmujemy się kompleksowo instalacją, naprawą i wymianą szczytowych systemów antenowych UHF z kablami i głowicami jak i z końcowymi pomiarami parametrów. Instalujemy anteny FM/VHF oraz anteny linii radiowych GSM.

Poniżej prezentujemy klika przykładów naszej pracy.

RTCN Zielona Góra/Jemiołów

Zdemontowaliśmy 22-metrową samonośną antenę produkcji TESLA. Następnie zamontowaliśmy 16-piętrową antenę UHF firmy RFS o długości 19,5 metrów i wadze około 9 ton. Antena dostarczona została w dwóch kawałkach, a całość została skręcona i wypionowana na szczycie 317-metrowego masztu. Oprócz tego wykonaliśmy nowy element przejściowy, na którym został posadowiony trzon anteny, oraz nadbudowę anteny. Na nadbudowę przenieśliśmy istniejąca lampę oświetlenia przeszkodowego. Wymieniliśmy również dwie dolne i dwie górne głowice na istniejących kablach 6 1/8’’.

RTCN Szczecin/ Kołowo

Wymieniliśmy system antenowy na maszcie o wysokości 247 metrów. Przed montażem nowego systemu MUX8 zdemontowaliśmy antenę III zakresu TV ZARAT. Główny system antenowy MUX8 zaprojektowano na rzędnej 223 metry n.p.t. Zastosowaliśmy system antenowy firmy Kathrein 10 piętrowy, 5 ścienny. System zasilany jest fiderem HCA 400 o całkowitej długości 226 metrów.

Borås w Szwecji

15 maja 2016 roku w wyniku sabotażu runął maszt telewizyjny w Borås Häglared na zachodzie Szwecji. Podjęliśmy się wybudowania nowego masztu, według projektu RAMBOLL, bezpośrednio dla szwedzkiego TERACOMU. W przedsięwzięcie zaangażowanych było 9 dostawców z 5 różnych krajów. Całość prac zajęła niespełna 10 miesięcy.

Nowy maszt mieści się tuż obok pozostałej części zawalonego masztu, co powodowało liczne kolizje przy instalacji odciągów, zwłaszcza górnych, na których dodatkowo montowane były kule ostrzegawcze. Kolejne segmenty powstawały w stole montażowym pod masztem, a do ich montażu pionowego użyliśmy naszego żurawia pełzającego. Maszt wyposażono w 5 poziomów odciągów linowych o średnicy 46.4 mm. Na szczycie zainstalowaliśmy w całości antenę szczytową Kathrein o wysokości 20.5 m i wadze 4.6 ton.

Prace montażowe prowadzone były w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych, co nie przeszkodziło w terminowej realizacji kontraktu.

Pozostałe działy naszej oferty

01
Budowa i rozbiórka
02
Projektowanie
03
Remonty i konserwacja