Remonty i konserwacja

Już od roku 1995 jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która wykonuje wymianę lin odciągowych masztów o wysokości powyżej 200 m.

Wykonujemy inspekcje określające stan wież i masztów, dokonujemy wymiany całych segmentów konstrukcji lub pojedynczych elementów kratownic, połączeń spawanych, śrubowych, naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji. Smarowanie odciągów wykonujemy z wózka przemieszczającego się wzdłuż liny, obsługiwanego przez dwóch lub trzech pracowników. Wykonujemy wszystkie prace remontowe związane z bieżącą eksploatacją wież i masztów.

Poniżej prezentujemy klika przykładów naszej pracy.

RTCN Suwałki / Krzemianucha

Wymieniliśmy liny odciągowe, uprzednio samodzielnie je przeprężając. Zakres wymiany obejmował wszystkie cztery poziomy odciągów w kolejności od najniższego do najwyższego. Wraz z wymianą lin przygotowaliśmy i zamontowaliśmy nowe urządzenia napinające przy fundamentach wszystkich odciągów. Zastosowaliśmy liny spiralne T1x61 o średnicy 36 mm oraz o średnicy 25 mm.

RTCN Siedlce/ Łosice

Wykonaliśmy wymianę odciągów linowych I, II i III poziomu na maszcie o wysokości 308,1 metrów. Wraz z wymianą lin i ich osprzętu zamontowaliśmy nowe urządzenia napinające przy fundamentach wszystkich poziomów odciągów. Zastosowaliśmy liny brytyjskiej firmy BRIDON typu Spiral Stand o średnicy 35 mm i nominalnej sile zrywającej 1190 kN.

RTON Lublin/ Raabego

Podczas tej realizacji kompleksowo wykonaliśmy przebudowę, oraz nadbudowę trzonu masztu jak i instalację systemu antenowego. Całość konstrukcji podantenowych od poziomu +81 m została przebudowana, z częściowym wykorzystaniem istniejących konstrukcji. Cała operacja montażowa przebiegała z jednoczesnym demontażem starej konstrukcji, montażem nowej i sukcesywnym przekładaniem anten i kabli z jednej konstrukcji na drugą. Wszystko przy zachowaniu ciągłości emisji.

Pozostałe działy naszej oferty

01
Budowa i rozbiórka
02
Projektowanie
03
Instalacja systemów antenowych