Projektowanie

Od lat rozwijamy się w zakresie wykonywania specjalistycznych projektów branżowych. W naszej ofercie znajduje się przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych i technologicznych, a dzięki posiadanemu doświadczeniu oferujemy również konsultacje projektowe oraz opracowywanie wytycznych do projektowania.

Ponadto dzięki bliskiej współpracy z najbardziej uznanymi specjalistami w Europie w dziedzinie masztów wysokich możemy zaoferować kompletne obliczenia sprawdzające nowoprojektowanych oraz istniejących obiektów.

Poniżej prezentujemy klika przykładów naszej pracy.

Pałac Kultury i Nauki

Wymieniliśmy system antenowy na iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W ramach przygotowań do prac instalacyjnych konieczne było wykonanie szeregu obliczeń i ekspertyz związanych z wytrzymałością szczytowej iglicy Pałacu, która mieściła systemy antenowe przeznaczone do wymiany.

Całość zadania podzieliliśmy na dwa etapy prac, które wykonaliśmy latach  2016 i 2017. Terminy prac w dużej mierze były uzależnione od kwestii środowiskowych. Musieliśmy je dopasować do okresów lęgowych sokoła wędrownego zamieszkującego gniazdo pod antenami.

Lokalizacja obiektu to centrum miasta i jednocześnie centrum rozrywki z tłumami odwiedzających Pałac. W ramach bezpieczeństwa pracy na czas naszej realizacji zamknięto dziedziniec od strony Pałacu Młodzieży, wyłącznie dla naszego użytku.

Transport konstrukcji,  systemów antenowych i wykonanych przez nas bębnów fiderowych przeprowadziliśmy po linach na zewnątrz Pałacu.

Prace instalacyjne obejmowały całą iglicę – od obszaru pod charakterystyczną dużą kulą, aż po szczyt – w sumie ponad 40 metrów.

W miejsce zdemontowanych systemów antenowych zainstalowaliśmy 7 nowych, 5 systemów UKF i 2 DAB z fiderami; łącznie ok. 1000 mb kabli w średnicach od 7/8″ do 3 1/8″.

Wykonaliśmy także naprawę pierścieni iglicy oraz zabezpieczenie antykorozyjne jej płaszcza w kolorach zgodnych z projektem Pałacu.

RTON Wałbrzych/ Góra Chełmiec H=70

Kontrakt zawierał projekt, uzyskanie formalnych pozwoleń, dostawę i budowę wieży z fundamentami. Trzon kratowy wieży o wysokości 70 metrów podzielony jest na 7 segmentów o długości 10 metrów. Trzon w rzucie ma kształt kwadratu o długości boku zmieniającego się od 8,60 do 2,00 metrów. Wewnątrz wieży znajduje się trzon kablowo-komunikacyjny. Obiekt usytuowany jest w Parku Krajobrazowym, na chronionym obszarze „Natura 2000”, na wzniesieniu 904 m n.p.m.

RTCN Żagań/ Wichów

Jest to kolejny obiekt zaprojektowany w systemie „pod klucz” przez naszą firmę we współpracy z duńską firmą projektową RAMBOLL. Jako podwykonawca, wykonaliśmy wszystkie roboty budowlano-montażowe związane z masztem, tj. budowa fundamentów, montaż masztu, instalacja systemów antenowych TV i UKF na maszcie, montaż kabli, sprawdzenie i podłączenie systemów do nadajników. Wznoszenie trzonu masztu trwało 28 dni, będąc najszybszą budową tego typu w Polsce.

Pozostałe działy naszej oferty

01
Budowa i rozbiórka
02
Remonty i konserwacja
03
Instalacja systemów antenowych