Rok

Nasze realizacje z roku 2016

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Prace projektowe i montażowe związane z wymianą systemów antenowych na szczycie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: I etap prac obejmujący wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, demontaże części systemów antenowych ze szczytu Pałacu, przygotowanie konstrukcji mechanicznych, instalację systemów rezerwowych i części fiderów, wykonanie wewnętrznych i części zewnętrznych dróg kablowych, przygotowanie prac do etapu II.

RTCN Kosztowy

Prace obliczeniowe, projektowe i montażowe dla systemu UKF w RTCN Kosztowy h=355 m obejmujące dostawę konstrukcji wsporczych, wymianę systemów antenowych na wysokościach +224 m 3 piętra i +275 m  10 pięter -montaż z okablowaniem, wykonanie dróg kablowych i dostępowych.

RTCN Kołowo

Demontaż anteny TV z fiderem, przeniesienie systemu DAB ze zmianą azymutów, instalacja systemów antenowych MUX8 z fiderami – główny na wysokości +220 m i rezerwowy na wysokości +130 m w RTCN Szczecin/ Kołowo