Logo Perfekt Werner

Konserwacja i remonty

Wykonujemy inspekcje określające stan wież i masztów, dokonujemy wymiany całych segmentów konstrukcji lub pojedynczych elementów kratownic, połączeń spawanych, śrubowych, naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji. Smarowanie odciągów wykonujemy z wózka przemieszczającego się wzdłuż liny, obsługiwanego przez dwóch lub trzech pracowników. Wykonujemy wszystkie prace remontowe związane z bieżącą eksploatacją wież i masztów.