Logo Perfekt Werner

Wymiana łożyska centralnego masztu

Niekiedy zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia masztu, np. maszt spełniający rolę anteny radiowej ma służyć jako konstrukcja wsporcza pod anteny radiowe, telewizyjne UKF lub GSM. Powoduje to zwiększenie pionowego obciążenia masztu i wynikającą z tego konieczność zastąpienia ceramicznego izolatora centralnego stalowym łożyskiem podporowym. Wymaga to podniesienia całego masztu oraz zamiany podpory głównej. Z powodzeniem wykonujemy takie operacje. W 2006 wykonaliśmy taką w Szczecinie w 2006 roku na maszcie o wysokości 114m, a ostatnio w Krakowie, w roku 2011, na 123-metrowym maszcie.