Logo Perfekt Werner

Skracanie masztów

Utrzymanie wysokiej konstrukcji masztu niekiedy okazuje się zbyt kosztowne, zwłaszcza jeśli maszt utracił swoje uzasadnienie. Zachodzi konieczność rozbiórki górnej części masztu z odciągami. Z powodzeniem przeprowadzamy takie rozbiórki. Za przykład może posłużyć realizacja w Gołogórze z roku 2000, gdy maszt o wysokości 222,5 m skróciliśmy do około 130 m demontując jednocześnie górny poziom odciągów oraz anteny telewizyjne i radiowe.