Logo Perfekt Werner

Niestandardowe realizacje

Na pierwszym miejscu CEL, następnie estetyka wykonania

Nasze podejście do zlecanych zadań dalekie jest od tradycyjnego. Na pierwszym miejscu stawiamy niezawodność konstrukcji, osiągnięcie celu stawianego przez klienta w możliwie najbardziej praktyczny sposób, a przy tym z uwzględnieniem bieżących norm i europejskich standardów projektowych. Jednak technika czy funkcjonalność to jedno, czym innym zaś jest to, co cieszy oko. Dążymy do tego, by jakość PERFEKT  WERNER rozpoznawalna była wśród wszystkich, którzy choć od czasu do czasu zerkną na obiekt, z którego odbierają sygnał telewizyjny bądź radiowy.

Takie podejście owocuje modernizacjami kratownic i wsporników wykonywanymi przy okazji instalacji antenowych na obiektach nadawczych: dostosowane do bieżących standardów i sztuki budowlanej, funkcjonalne i estetyczne.

Wymiana trzonu konstrukcji

Trzon konstrukcji stalowej masztu lub wieży może nie spełniać warunków umożliwiających dalsze wzmacnianie bądź wzmocnienie pod kątem planowanych instalacji może okazać się nieuzasadnione ekonomicznie. W takich przypadkach PERFEKT WERNER podejmuje się przeprowadzenia wymiany trzonu konstrukcji. Właściwe prace poprzedzone są inwentaryzacją fundamentów oraz wykonaniem indywidualnego projektu z uwzględnieniem wyników badań fundamentowych. Wymianę trzonu wykonujemy niezwykle sprawnie, a także przede wszystkim bez przerw w transmisji. Z powodzeniem przeprowadziliśmy taką operację na maszcie w Lubaniu Śląskim w roku 1999, na wieży w Jedlinie Zdroju w roku 2010 oraz w 2012 w Żerkowie.

Nietypowe wzmocnienia

Wzmocnienia stalowych konstrukcji wież to w naszym przypadku nie tylko realizacja standardowych rozwiązań, lecz także wyjście naprzeciw specyficznym warunkom lokalizacyjnym i niecodziennym oczekiwaniom inwestora. Jako przykład niech posłuży wzmocnienie wieży obserwacyjnej w Smołdzinie na wzgórzu Rowokół wykonane przez PERFEKT  WERNER w roku 2009 na podstawie własnej koncepcji wzmocnienia. Obejmowało ono wykonanie nadbudowy wieży, aby systemy antenowe zostały wyniesione na bezpieczną dla zwiedzających wysokość – w sumie około 15 metrów. Jako, że wieża zlokalizowana jest w Słowińskim Parku Narodowym, władze Parku oczekiwały, by wyglądem nawiązywała do leśnego otoczenia. Dla nas oznaczało to pracę w stali i drewnie. Modernizacji wieży dokonaliśmy w miesiąc. Rezultat można ocenić zwiedzając okolicę.

Wymiana łożyska centralnego masztu

Niekiedy zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia masztu, np. maszt spełniający rolę anteny radiowej ma służyć jako konstrukcja wsporcza pod anteny radiowe, telewizyjne UKF lub GSM. Powoduje to zwiększenie pionowego obciążenia masztu i wynikającą z tego konieczność zastąpienia ceramicznego izolatora centralnego stalowym łożyskiem podporowym. Wymaga to podniesienia całego masztu oraz zamiany podpory głównej. Z powodzeniem wykonujemy takie operacje. W 2006 wykonaliśmy taką w Szczecinie w 2006 roku na maszcie o wysokości 114m, a ostatnio w Krakowie, w roku 2011, na 123-metrowym maszcie.  

Skracanie masztów

Utrzymanie wysokiej konstrukcji masztu niekiedy okazuje się zbyt kosztowne, zwłaszcza jeśli maszt utracił swoje uzasadnienie. Zachodzi konieczność rozbiórki górnej części masztu z odciągami. Z powodzeniem przeprowadzamy takie rozbiórki. Za przykład może posłużyć realizacja w Gołogórze z roku 2000, gdy maszt o wysokości 222,5 m skróciliśmy do około 130 m demontując jednocześnie górny poziom odciągów oraz anteny telewizyjne i radiowe.